Prodajni pogoji

Cene veljajo v trenutku naročila in se ne morejo naknadno spremeniti. Pridržujemo si pravico do sprememb cen v primeru, da to storijo naši dobavitelji. Pridržujemo si pravico do napake pri objavi cen. Vse cene so v EUR in ne vsebujejo DDV, ker Siesta ni davčni zavezanec.

V primeru prednaročila, pošlje trgovec kupcu naročeno blago šele potem, ko je kupnina plačana v celoti. V kolikor plačilo ne bo izvršeno v roku, trgovec ne more jamčiti dobave. Do poplačila celotne kupnine je blago last trgovca.

V primeru zamude s plačilom je kupec dolžan plačati prodajalcu zamudne obresti v višini, kot jih določa zakon.
Kupcu, ki je zamudil s plačilom, zapade celotna preostala kupnina v takojšnje plačilo. Trgovec lahko preostanek kupnine sodno izterja z zakonitimi zamudnimi obrestmi, pred tem pa kupcu pusti petnajstdnevni rok za poravnavo obveznosti.
Kupec se obveže, da bo vse spremembe, ki bi nastale v zvezi s spremembo prebivališča po datumu, ko je bila sklenjena pogodba, sporočil trgovcu najkasneje v osmih dneh. V primeru, da obveznosti ne izpolni, bo trgovec podatke o kupcu iskal prek pristojnih upravljavcev podatkov.

Kupec je dolžan trgovcu pisno sporočiti morebitno reklamacijo oziroma morebiten odstop od pogodbe najpozneje v petnajstih dneh po prejemu blaga. V primeru, da kupec odstopa od pogodbe/naročila, mora predmet naročila vrniti nepoškodovan najpozneje v petnajstih dneh po sporočilu, da odstopa od pogodbe, trgovec pa mu vrne že plačano kupnino.

Kupec ima pravico obvestiti trgovca, da odstopa od pogodbe v 15 dneh (pravne osebe – nemudoma) od prejema blaga na naslov trgovca. Kupec se tej pravici ne more vnaprej odpovedati. Sporočilo je pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Kupec mora prejeto blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini vrniti trgovcu v 15 dneh potem, ko je obvestil trgovca o odstopu od pogodbe. Vrnitev prejetega blaga v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Kupec mora trgovcu vrniti blago v takem stanju, v kakršnem je bilo tedaj, ko mu je bilo izročeno, na naslov trgovca.
Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe pri nakupu avdio, video posnetkov ali računalniškega programa, če je že poškodoval varnostni pečat.
Trgovec lahko odstopi od sklenjene pogodbe v primerih, če naročenega blaga nima več na zalogi, če ugotovi plačilno nezmožnost kupca ali če naročilnica ni bila izpolnjena v skladu s prodajno-plačilnimi pogoji.

Kupec z oddajo naročila dovoljuje, da prodajalec vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja z osebnimi podatki kupca. Kupcu je zagotovljeno varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 59/99, 57/01). Pogodba o nakupu blaga (naročilnica) bo shranjena na sedežu prodajalca in bo na pismeno zahtevo dostopna kupcu.
Kupcu pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov. S klikom na gumb [ Pošlji naročilnico ] kupec potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom prodajno plačilnih pogojev, na katere je bil izrecno opozorjen in jih je tudi prebral.

Za izvedbo naročila pod zgoraj navedenimi pogoji jamči upravitelj spletne trgovine:

Naziv: SIESTA – TRGOVINA IN STORITVE, GREGOR SEBANC S.P.
Naslov: KUMERDEJEVA ULICA 001, 4260 BLED
Tip subjekta: Fizična oseba, ki opravlja dejavnost
Registriran za DDV: NE
Davčna št.: 72413034
Matična številka: 3132480
Šifra dejavnosti: 79.11 – Dejavnost potovalnih agencij
Davčni urad: 7 – DU Kranj